WYKŁAD OTWARTY W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W EŁKU

W ramach otwartych wykładów prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Lider w EGO” Jarosław Franczuk spotkał się ze słuchaczami i studentami Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Ełku. Spotkanie odbyło się 10 stycznia w godzinach popołudniowych i uczestniczyło w nim ponad 50 słuchaczy.

J. Franczuk przedstawił zasady działania lokalnych grup działania na obszarze kraju i założenia unijnego programu LEADER, którego cele są realizowane w ramach lokalnych strategii rozwoju.

Przedstawił założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Lider w EGO”, zwracając głównie uwagę na możliwości wsparcia przedsiębiorczości poprzez premie na utworzenie działalności (100 tys. zł)  oraz  dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Celem wykładu było zachęcenie słuchaczy do ewentualnego skorzystania z tych dotacji na założenie lub rozwój własnej firmy po ukończeniu studiów.

Omówił również inne przedsięwzięcia, które mogą być realizowane ze wsparciem LGD „Lider w EGO”.

– Jestem bardzo zadowolony z aktywnego uczestnictwa tylu słuchaczy – powiedział Prezes LGD Jarosław Franczuk. – Mam nadzieję, że kilka osób skorzysta z możliwości wsparcia i założy własne firmy dzięki naszemu wsparciu.

Download PDF
WYKŁAD OTWARTY W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W EŁKU