W dniach 12-13 marca bieżącego roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji podsumowującej projekt współpracy  „Energia Odnawialna Lokalnie. Innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym”. Organizatorem wydarzenia była Suwalsko-Sejneńska LGD, jeden z pięciu partnerów projektu.  Podczas pierwszego dnia  mieliśmy możliwość omówić sukcesy i „bolączki”  jakich doznaliśmy  w trakcie kilkunastu miesięcy  realizacji. Prezentację z działań w projekcie przeprowadziła Joanna Sokólska  w imieniu  LGD  Puszcza Knyszyńska, będącej koordynatorem projektu. Następnie każda ze stron realizujących projekt  przedstawiła swoje spostrzeżenia, co można ulepszyć w przyszłości, co warto powtórzyć a nad  czym należy zastanowić się głębiej. Dyskutowaliśmy nad konkretnymi rozwiązaniami  u poszczególnych LGD wdrażających projekt. LGD „Lider w EGO” w ramach tego działania umieściła w 11 gminach tablice promujące OZE, doświetlone panelem fotowoltaicznym z automatem zmierzchowym.

 

Download PDF
KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT OZE