Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olecka i powiatu oleckiego do zapoznania się ofertą bezpłatnych seminariów tematycznych, w których mogą wziąć udział, organizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku.

Przykładowe tematy seminarium dla podmiotów ekonomii społecznej:

– Jak napisać dobry projekt? Logika projektowa.

– Media społecznościowe w promocji organizacji pozarządowej.

– Co poza grantem? Działalność odpłatna statutowa sposobem na uniezależnienie się od dotacji.

– Skuteczne zarządzanie organizacją pozarządową (planowanie strategiczne).

Seminaria trwają 4 godziny. Lista tematów jest otwarta, zapraszamy do kontaktu i do ustalenia indywidualnego planu wsparcia organizacji.

W ramach działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej możemy zaoferować stowarzyszeniom i fundacjom pracę z pracownikiem Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, który kompleksowo wesprze ich w rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu z opiekunem Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej: Paulina Zajkowska, tel. 697 412 211/87 737 74 82 lub e-mail: paulina.zajkowska@adelfi.pl.

Download PDF
ADELFI PROPONUJE ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ TEMATYCZNYCH