Uwaga! Ważne dla potencjalnych beneficjentów!

Szanowni Państwo, od  09.09.2020 obowiązuje zmienione ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (LINK).
W szczególności zwraca się uwagę, że trwające obecnie nabory 2-5/2020 będą podlegały zmianom wprowadzonym przez nowe rozporządzenie.

Download PDF
Zmiana rozporządzenia stanowiącego podstawę przeprowadzania konkursów w ramach LSR