STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIDER W EGO” informuje, iż na ogłoszenie dotyczące zamiaru realizacji operacji własnej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – nie zgłosił się żaden wykonawca w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.liderwego.pl.

Download PDF
INFORMACJA O BRAKU ZGŁOSZEŃ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ