Szanowni Państwo,

zwracamy się z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety skierowanej do członków Lokalnej Grupy Działania.

Badanie zatytułowane “Lokalne Sieci Współpracy ze Społeczeństwem Obywatelskim” (ang. “Local State Society Relations”) jest realizowane przez zespół Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest częścią wieloletniego cyklu międzynarodowych badan porównawczych instytucji samorządowych prowadzonych pod kierunkiem prof. Huberta Heinelta z Uniwersytetu w Darmstadt w Niemczech.

Kwestionariusz ankiety znajduje się pod linkiem:

https://www.surveymonkey.com/r/5V99JML

Jak już wspomnieliśmy, ankieta jest skierowana do członków Lokalnych Grup Działania. Szczególnie zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi od możliwie wielu członków reprezentujących różne środowiska (przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych itd.) w ramach tej samej LGD.

Ze względu na automatyzację międzynarodowego kwestionariusza ankiety skierowanego do różnych typów sieci w różnych państwach, używamy w niej słowa “sieć” każdorazowo, gdy mamy na myśli właśnie Lokalną Grupę Działania.

Uzyskane wyniki będą analizowane anonimowo i z poszanowaniem zasad wynikających z dyrektywy RODO.

Będziemy wdzięczni za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z polską koordynatorką badania: jkrukowska@uw.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

dr Joanna Krukowska

Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej / Department of Local Development and Policy
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych / Faculty of Geography and Regional Studies
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

tel / phone (48) (22) 55 20 650

Download PDF
Prośba o udział w badaniu członków Lokalnej Grupy Działania