KOLEJNY WSPANIAŁY SUKCES KGW “STRADUNIANKI”!

W Poznaniu podczas Targów POL-AGRA odbyło się podsumowanie XXI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i tradycyjną.
Jego celem jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność. Cel drugi – nie mniej ważny – to zachęcanie rolników i właścicieli lokalnych firm, obiektów agroturystycznych, turystycznych i gastronomicznych do czerpania z bogatej spuścizny kulinarnego dziedzictwa i wykorzystania jej w ofercie rynkowej, do sięgania do lokalnych zasobów surowców a także inspiracja producentów do wytwarzania certyfikowanej tradycyjnej żywności wysokiej jakości.
W konkursie wzięło udział Koło Gospodyń Wiejskich “Stradunianki” ze Stradun gm. Ełk.
W kategorii Najlepsza Potrawa Regionalna Koło zgłosiło “Szczupaka faszerowanego zieleniną i Frytki z okonia na plackach z ogródkowych warzyw z sosem grzybowym”, za która otrzymało I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, a za Miód z mniszka Koło otrzymało wyróżnienie.
W trakcie Targów KGW otrzymało statuetkę „Perła”.
Jeśli przypomnimy sukces sprzed zaledwie tygodnia – pierwsze miejsce za stoisko w trakcie Wojewódzkich Dożynek, to należy złożyć serdeczne i pełne podziwu gratulacje za ich działalność  a przede wszystkim liderce Koła i jednocześnie Prezes – Pani Ewelinie Truszkowskiej.

 

Download PDF
KOLEJNY WSPANIAŁY SUKCES KGW “STRADUNIANKI”!