ABC KSIĘGOWOŚCI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH – ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE OTWARTE

Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdej działającej organizacji pozarządowej. Jak robić to prawidłowo, nie popełniać błędów, na co uważać? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu ełckiego na szkolenie otwarte z księgowości. Temat szkolenia: „ABC księgowości w organizacjach